Xin chào em.

Xin chào anh.

Em có khỏe không?

Cảm ơn, em khỏe. Còn anh, anh có khỏe không?

Anh cũng khỏe. Anh xin giới thiệu: Đây là Max.

Em ấy là người Việt à?

Không, em ấy là người Trung Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.