Ngày xưa có một chàng trai tên là Lạc Long Quân vốn là rồng sống ở biển kết duyên cùng với nàng Âu Cơ vốn là Tiên ở trên núi.

Hai vợ chồng sinh được một bọc có trăm trứng sau nở thành trăm người con khỏe manh và xinh đẹp. Gia đình họ sống rất đầm ấm và hạnh phúc.

Ít lâu sau, Lạc Long Quân nhớ biển chàng lại hóa rồng bay về biển đông. Nàng Âu Cơ cùng đàn con mong nhớ bèn lên núi gọi. Lạc Lông Quân trở về bàn với vợ, chia đôi đàn con. 50 người theo cha về biển. 50 người ở lại trên núi với mẹ. Người con trai cả ở với mẹ tại đất Phong Châu được phong làm vua Hùng, vị vua đầu tiên của nước ta.

Vì thể ngày nay người Việt Nam ta dù ở đâu cũng đèu con Rồng cháu Tiên.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.